Domů
O nás
Reference
Kontakty
Prodejna

VYTERM.s.r.o.

O nás

Naše společnost Vám ráda pomůže vyřešit Vaše starosti spojené s teplem ve Vaší provozovně, domě nebo bytě.

Zajistíme Vám efektivní využití Vašeho tepla, které Vám zbytečně uniká bez dalšího využití. Máme značné zkušenosti s konstrukcí a montáží různých zařízení pro efektivní využití odpadního tepla vznikajícího při různých technologických procesech, např. v bioplynových stanicích při výrobě elektrické energie. K Vašemu zařízení rádi zřídíme dálkové hlášení poruchových stavů a hlášení provozního stavu posílaného automaticky pomocí SMS.

Odpadní teplo je nejčastěji využíváno k sušení obilí, dřeva, různých semen nebo k vytápění budov a provozů. Nahradí stávající tepelné zdroje. Nabízí se pro ohřev teplé vody nebo předehřev vzduchu.

Provádíme opravy technických zařízení přehrad a ostatních vodních děl, výměny a opravy uzavíracích a regulačních armatur, opravy a rekonstrukce trubních rozvodů

Provádíme opravy zařízení vodáren a vodárenských rozvodů.

Rozvody vodáren jsme opravovali pro armádu ČR ve vojenském prostoru Dědice.

Provádíme havarijní opravy vodovodů s výměnou částí potrubí a vsazení uzavíracích armatur,výměnu nefunkčních součástí a modernizaci zařízení.

Rádi Vám odborně provedeme práce, které jsou pro Vás těžko proveditelné. Např. čistění ohřívačů, opravy zásobníků a akumulačních nádob, armatur, pojistných ventilů, plynových zařízení a plynovodů.

Rádi pro Vás provedeme výměny zastaralého zařízení za nové hospodárné a spolehlivé. Postaráme se také o úpravu vody tak, aby vyhovovala účelu jejího použití.

Jsme společnost sídlící v Brně, ale rádi za Vámi přijedeme i do vzdálenějších míst.

Máme dlouhodobé zkušenosti s montáží teplovodů i parovodů.

Například:

Parovod v kasárnách v Bystřici pod Hostýnem

Opravy parovodu v Prostějově

Opravy parovodu v Brně na Lazaretní ulici

Rozvody tepla jsme montovali pro využití tepla z bioplynových stanic, např. v Mikulčicích, Koutech u Jihlavy, nebo ve Žluticích, Bohuňovicích, Velkých Opatovicích, Domašově u Šernberka atd. Používáme nejčastěji moderní a kvalitní předizolované plastové trubky Rehau, Uponor, Izoplus, Raupex. Pro vnitřní rozvody nabízíme většinou systém Sanha.

Výměníkové stanice jsme navrhli a realizovali např. v Brně v budově Nevyššího soudu, kde jsme zohlednili snadný přechod z páry na plánovaný horkovod.

Dále na Botanické 31, na Kotlářské 23 a 25, v kasárnách v Prostějově, opravy ve vojenské škole ve Vyškově. Nejraději používáme spirálové výměníky Drukov nebo deskové výměníky Swep pro jejich nenáročnost a spolehlivost.

Opravy a výměny bojlerů jsme prováděli pro armádu ČR ve vojenské škole ve Vyškově, v kasárnách v Prostějově, v Kutné Hoře, v Hradci Králové, v Olomouci. Prováděli jsme výměny nádob svařovaných na místě v naprosto extrémních podmínkách (výška, malé prostory).

V Brně provádíme opravy a výměny zařízení pro přípravu teplé vody a topení pro realitní kanceláře a pro všechny kdo o naši nabídku projeví zájem.

Opravy vodních děl jsme realizovali např. na Jevišovce, oprava stavidel nebo kompletní oprava a repase trubních rozvodů a armatur v hrázi vodního díla Nová Říše, na vodním díle Mostiště. Jez na Dyji v Bulharech, Salmův jez na Svitavě, vodní nádrže Vacenovice a Ludkovice a dalších viz reference.

Výměnu trub a zařízení pro měření hladiny (limnigrafu) jsme provedli na vodním díle Bojkovice a Ludkovice.

Reference

Montáže plynových kotlů a plynovodů

Kompletní  přechod z teplovodu na plynovou kotelnu jsme realizovali v bytovém domě na Hlinkách v Brně, kde jsme instalovali kaskádu kondenzačních kotlů Baxi

Pro velkoobchod Vonekl jsme upravovali plynovod a napojovali nová topidla.

Provedli jsme rekonstrukci plynovodu v MŠ na Chodské v Brně.

Ve škole na Horní v Brně jsme napojili plynové spotřebiče pro školní kuchyni./

V Krahulově jsme vybudovali izolovaný a vytápěný nadzemní plynovod pro pohon kogeneračních jednotek.

V Lelekovicích jsme realizovali plynovod pro připojení plynového kotle v obytném domě.

Montáže předizolovaných rozvodů tepla a montáže technologie rozvodů tepla.

V Mikulčicích
jsme realizovali pokládku rozvodů tepla z bioplynové stanice, kde jsme napojili sušičku na semena, předehřev napájecí vody pro parní kotel, vytápění dílen a provozů, ohřevy teplé vody.

V Koutech u Jihlavy
jsme napojili vytápění skladů a garáží.

Ve Žluticích
jsme realizovali teplovod pro sušící linku na ovoce a vytápění budov.

V Bohuňovicích
jsme vyrobili zařízení pro předehřev vzduchu pro sušičku obilí STELA.

V Domašově u Šternberka
v areálu bioplynové stanice jsme napojili teplovod odpadního tepla na starou kotelnu.

V Rokytnici u Přerova
v areálu bioplynové stanice jsme napojili teplovod odpadního tepla na starou kotelnu a namontovali topení pro kancelář a vrátnici.

Ve Velkých Opatovicích
jsme realizovali montáž zařízení pro využití odpadního tepla jsme položili teplovod a napojili původní kotelnu na vytápění odpadním teplem z bioplynové stanice

V Knapovci
jsme položili teplovod pro vytápění areálu chovu prasat, realizovali temperování venkovní manipulační plochy pro obsluhu bioplynové stanice a navrhli a namontovali ohřev vzduchu pro sušení obilí.

V loděnici u Opavy
jsme realizovali montáž zařízení pro využití odpadního tepla, položili v areálu bioplynové stanice rozvod tepla. Napojili jsme výměník pro sušičku obilí.

V Dlouhé Vsiu Rychnova nad Kněžnou
jsme napojili předehřevy vzduchu pro sušičky a vytápění objektů zemědělského podniku.

V Budišově
Jsme realizovali pokládku části rozvodů tepla z bioplynové stanice, kam jsme následně napojili vytápění vepřína.

V Hodově
jsme realizovali montáž zařízení pro využití odpadního tepla a pokládku rozvodů tepla z bioplynové stanice, kam jsme následně napojili vytápění vepřína a objektů zemědělského podniku.

V Horním Benešově
Jsme realizovali napojení předehřevu vzduchu pro sušičku obilí a vytápění objektů v areálu zemědělského podniku.

V Haňovicích
jsme realizovali montáž zařízení pro využití odpadního tepla a pokládku rozvodů tepla z bioplynové stanice, kam jsme následně napojili vytápění jídelny obchodu a ostatních objektů v areálu zemědělského podniku. Namontovali jsme vytápění cisterny s melasou. V obecním domě jsme napojili ohřev teplé vody, vytápění kanceláří, knihovny a společenského sálu. Připojili jsme k vytápění odpadním teplem y BPS provozovnu výroby barev.

V Brocné
jsme napojili na rozvod tepla zařízení pro předehřev vzduchu pro sušičku obilí. Dodali a napojili vytápění dílen, včetně měření tepla.

V Krahulově
jsme vybudovali nadzemní teplovod pro vytápění fermentorů a Nadzemní plynovod pro pohon kogeneračních jednotek ve strojovně BPS.

V Mostku
jsme realizovali montáž zařízení pro využití odpadního tepla a pokládku rozvodů tepla z bioplynové stanice, kam jsme následně napojili vytápění kejdovodu ,garáží dílen skladu a ostatních objektů v areálu zemědělského podniku.

V Puchýrně u Třeště
jsme realizovali montáž zařízení pro využití odpadního tepla, položili v areálu farmy rozvod tepla. Napojili jsme výměník pro provzdušňování obilí. Napojili jsme na rozvod odpadního tepla obytný dům, dojírnu teletník stáje selat a dílnu.

V Cizkrajově
jsme realizovali pokládku rozvodů tepla z bioplynové stanice pro, vepřín, dílny a ostatní objekty v areálu zemědělského podniku. Dále jsme v Cizkrajově realizovali rozvody potrubí pro kejdu a silážní šťávy včetně čerpadel. Provedli jsme pokládku části kanalizačního potrubí kolem zařízení BPS.

V Troubkách
jsme realizovali montáž zařízení pro využití odpadního tepla a pokládku rozvodů tepla z bioplynové stanice. Následně jsme napojili vytápění dílen, šaten, administrativní budovy a ostatních budov v areálu zemědělského podniku. Ve všech vytápěných objektech je namontováno samostatné měření tepla.

V Určicích
jsme realizovali montáž zařízení pro využití odpadního tepla a pokládku rozvodů tepla z bioplynové stanice. Následně jsme napojili vytápění dílen, šaten, garáží, administrativní budovy jídelny a ostatních budov v areálu zemědělského podniku.

V Klučově
jsme realizovali montáž zařízení pro využití odpadního tepla a pokládku rozvodů tepla z bioplynové stanice. Následně jsme napojili vytápění dílen, šaten, dojírny, vodárny, garáží, obytného domu, administrativní budovy a další objekty zemědělského podniku.

Montáže a čištění výměníků tepla

Deskové výměníky tepla jsme montovali ve všech aplikacích využití odpadního tepla na bioplynových stanicích.

V budově Nejvyššího soudu jsme realizovali doplnění výměníku tepla a přechod na horkovod včetně úpravy automatického a dálkového řízení a monitorování.

Chemické čištění deskových výměníků jsme prováděli v areálu  Masarykovy univerzity a ve  Vojenské škole v Brně.

Montáže rozvodů vody

Havarijní opravy vodárenských rozvodů a opravy vodárenských zařízení jsme prováděli ve vojenském prostoru Dědice.

Pro velkoobchod Vonekl jsme upravovali rozvody vody a odpadů, instalovali nové spotřebiče a zařízení.

Provádíme výměny uzávěrů rozvodů vody v obytných domech.

Montáže filtrací bazénů

V kasárnách v Náměšti nad Oslavou jsme provedli výměnu bazénových filtrů, čerpadel  a ostatního souvisejícího zařízení.

Ve škole v Brně na Horní jsme prováděli opravy zařízení pro filtraci a cirkulaci vody ve školním bazénu.

Opravy vodních děl

V Jevišovce jsme osadili nová hradidla na vodní propust.

V Nové Říši jsme provedli kompletní opravu armatur v hrázi vodního díla. Opravu servopohonů šoupátek vodárenských odběrů a regulace. Výměnu vadných součástí zařízení a výměnu porůzných roštů ovládací plošiny.

V Ludkovicích a Bojkovicích jsme provedli výměnu trub limnigrafů.

Na vodním díle Mostiště jsme vyměnili staré uzávěry vodárenských odběrů za nové uzavírací klapky DN 400 s novými pohony Auma.

Na řece Svitavě na jezu Salm jsme provedli opravu poškozených strojních částí propusti a výměnu těsnění klapky.

Na řece Dyji v Bulharech jsme opravili střední segment jezu, obnovili jsme povrchovou ochranu a vyměnili všechna těsnění středního pole jezu.

Na vodní nádrži Brda a Vacenovice jsme opravili zařízení pro regulaci odtoku z nádrží, vyrobili a dodali nové potřebné součásti a díly.

Kontakty

Jiří Vymyslický, jednatel
VYTERM s.r.o.
registrováno u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 29306
IČO: 25512129
Ukrajinská 543/15, Bohunice, 625 00 Brno
tel. 608075255
j.vymyslicky@vyterm.cz

fakturace
tel. 775218786

Prodejna

Otevřeli jsme novou prodejnu!

Dlouhá 3, Brno Bohunice

Sledujte nás na Facebooku!

Stávajíci stav

 • V současné době jsou v bytech namontovány ruční dvojitěregulační kohouty nebo ventily.Jejich hydraulický odpor je cca 25 až 40 x menší, než u termostatických ventilů.Tím je zvýrazněn negativní vliv samotížného vztlaku na vertikální nerovnoměrné vytápění.
 • V období nejnižších venkovních teplot, kdy je teplota vody nejvyšší, kdy se více uplatňuje vliv samotížného vztlaku, přetápí horní patra a spodní patra nedotápí.
 • Na začátku a konci topné sezóny, kdy je teplota vody nízká, je vliv samotížného vztlaku zanedbatelný oproti tlaku oběhového čerpadla. Pak přetápí spodní podlaží a nedotápí horní.
 • Průtok otopnou soustavou je dvoj až trojnásobný oproti výpočtovému stavu. Při větší spotřebě čerpací práce ve zdroji tepla je výhoda v tom, že u převažujících stromečkových rozvodů tepla v suterénech domu je zajištěn průtok vody i u koncových stupaček. Po obnovení výpočtového průtoku nastává obvykle nedotápění bytů napojených na poslední stoupačky podle původního projektu byly navrženy na výpočtový průtok a na cca 50% samotížného vztlaku. Protože při záměně stávajících radiátorových armatur za termostatické ventily(TRV) není účelné měnit dimenze stupaček, musí být tato skutečnost při návrhu TRV respektována tím, že bude dodržen výpočtový průtok.

Čeho se varovat

Má-li se provádět noční útlum vytápění (značné úspory), je nutné vybrat takový typ TRV, který při poklesu teploty má stabilizovanou hodnotu Kv a tím nemění svůj hydraulický odpor. Není-li tato podmínka splněna, začnou ráno po obnovení vytápění topit jen byty napojené na první stupačky, kde vznikají velké lokální nadprůtoky. Ostatní stoupačky čekají, až se obnoví zdvih a tím i odpor TRV ve vytápěných bytech. Tím se umožní průtok do dalších stupaček. Tento nerovnovážný stav trvá po mnoho hodin.

Ventilové spodky TRV se dnes vyrábějí s různou stavební délkou. V projektu nutné navrhnout stejnou stavební délku jako demontované.J e-li stavební délka kratší, dojde při datažení šroubení k nadzvednutí konce radiátorů. Protože konec radiátoru není vybaveno odvzdušněním, dojde při napouštění systému k uzavření vzduchu v tělese a tím k poklesu nebo i zastavení průtoku tělesem.

Hlavním nebezpečím při záměně stávajících radiátorových armatur za TRV je hluk a nedotápění horních pater. U špičkových TRV se hluk začne projevovat při tlacích kolem 30 kPa. Ke zvýšení tlaku dochází po uzavření části radiátorů v domě( zejména v ložnicích a některých kuchyních) a částečným uzavřením některých TRV vlivem vnitřních tepelných zisků.

Co přináší montáž TRV a spodních armatur na radiátorová tělesa

 • Montáž TRV ušetří cca 20% energie, z důvodu automatického odstavení radiátoru při dasažení předem nastaveného tepelného požadavku v místnosti (sluneční svit,teplo z vaření jídel apod).
 • Montáž spodních ventilů je dobrá k možnosti výměny radiátorového tělesa bez nutnosti vypouštění mnohdy celého systému UT a neustálého dopouštění surové vody do topného systému ( možnost usazování kamene v TRV) Dále je také dobrá k doregulaci radiátorového tělesa.

za teplo:

Nejlépe ušetřené peníze jsou ty které nemusím zaplatit.

Proto je třeba se zamyslet, jestli nám pracně vyrobené teplo neuniká bez užitku nedostatečnými izolacemi především stropů pod střechou nebo nevytápěným prostorem.

Dále častou příčinou úniku tepla bývá špatné těsnění oken a dveří nebo jejich velká tepelná prostupnost. Mnoho tepla často ztrácíme nevhodným způsobem větrání. Větrat bychom měli nárazově. Při větrání vypnout topení, což lze zajistit automaticky , instalací kontaktů v oknech a dveřích. Musíme vzduch v místnosti vyměnit co nejrychleji a nečekat až se ochladí stěny a veškeré vybavení. Místnosti zbytečně nepřetápět. Nevytápět prostory které nejsou efektivně využity.

Tepelný zdroj by měl mít odpovídající výkon spotřebě tepla. Plynové kotle topí nejefektivněji při asi dvoutřetinové zátěži. Moderní kotle mají účinnost přes 100 procent.(Dříve se používal výpočet účinnosti podle výhřevnosti paliva.Dnes se používá veličina „spalné teplo“ kde se připočítává i teplo vodní páry které je obsaženo ve spalinách a nové kotle ho dokáží skvěle využít. U zemního plynu je to až +11%.)

Oběhové čerpadlo topné vody musí dávat jen tolik vody a takovým tlakem jaká je potřeba. Toto jsou schopna zajistit čerpadla s elektronickou regulací. Při nad dimenzování čerpadla je vysoká spotřeba el. energie a může působit nepříjemné akustické efekty v kohoutech u radiátorů

za teplou užitkovou vodu:

Máme li vlastní zdroj TUV v bytě, je nutno zvážit, jestli je pro nás výhodnější teplou vodu připravovat v průtokovém ohřívači nebo ji ohřívat a mít ji připravenou v zásobníku. Jiný nárok na potřebu TUV má rodina s malými dětmi - většinou zásobník - a jiný má samotný člověk, důchodce nebo student - většinou průtokový ohřívač.

Pokud je možno zásobník umístit blízko odběru pak je vhodnější řešení se správně zvoleným zásobníkem. (správně zvolený obsah a způsob ohřevu). Je nutno zvážit, zda se nám vyplatí držet ohřátou vodu v zásobníku, který přes všechny izolace stále chladne. Potrubí pro rozvod musí být co nejkratší a jeho průměr pouze takový, který zajistí dostatečný průtok baterií . Potrubí je třeba dostatečně izolovat. Pokud je v systému cirkulace TUV, zvažte je-li nutno, aby cirkulovala celý den. Výrazně zvyšuje tepelné ztráty a má nárok na el. energii.

Jako velmi vhodné se osvědčuje montovat vodoměr TUV pro přesný přehled o spotřebované vodě, což vede k podvědomému tlaku na úspory.

Požadavky kladené na provozovatele plynových kotelen a vyhrazených tlakových zařízení: Kotelna s výkonem jednoho kotle 50 kW a více nebo součtem výkonů větších než 100 kW i když žádný kotel nedosahuje výkonu 50 kW s tlakovou expanzní nádobou vyžaduje:

Dokumentacepro plynové zařízení

Dokumentace pro tlakové zařízení

Povinnosti provozovatele obsluhy

Pokyny pro provádění kontrol, revizí a údržby

Další požadavované dokumenty

Zpráva o kontrole a seřízení
měřícího a regulačního systému kotelny MaR
1 x za rok
Zpráva o revizi elektrického zařízení 1 x za 5 let
Zpráva o revizi hromosvodů 1x za 5 let vyhl 20/97 Sb.
Revize hasících přístrojů 1 x za rok
Osvědčení o čištění a kontrole komínů dle provozního řádu
Zápis o revizi komínového tělesa 1 x za rok

Kontrolní měření a přezkušování armatur

tlakoměry 1 x za 3 měsíce nulováním
pojistné ventily 1 x za měsíc kontrola nadlehčením
teploměry 1 x za 2 roky a vždy při podezření z nesprávné funkce kontrolním teploměrem
kontrola ovzduší (CO) 1 x za měsíc
kontrola pojistky plamene 1 x za měsíc
kontrola detektoru plynu 1 x za měsíc

Poznámka:
U kotelen do výkonu menším než 100 kW v součtu výkonů nebo jednoho kotle s výkonem pod 50 kW nejsou některé dokumenty požadovány. U předávacích stanic závisí požadavky na tlaku a objemu nádob.

Provádíme opravy na vodních dílech. Vyměníme nebo provedeme generální opravu starých a opotřebovaných uzávěrů a regulačních armatur v hrázích vodních děl. Pomocí potápěčů zahradíme opravované části. Opravujeme a rekonstruujeme strojní zařízení jezů a propustí. Vše ošetříme požadovanou antikorozní ochranou, nátěry, metalizací, případně žárovým zinkováním.zahrazování
zahrazování

Montáž segmentu
montáž segmentu

povrchová úprava
povrchová úprava

povrchová úprava
povrchová úprava

Povinná dokumentace - plynové zařízení

Revizní kniha plynové přípojky Vyhláška 91/1993 Sb.
Revizní knihy kotlů Vyhláška 91/1993 Sb
Zpráva o výchozí revizi plynového zařízení ČSN 386405
Místní provozní řád Vyhláška 91/1993 Sb.
Provozní deník Vyhláška 91/1993 Sb

Povinné kontroly, revize a školení - plynové zařízení

Zpráva o provozní revizi plynového zařízení 1x za 3 roky vyhl. 85/87 Sb.
Zápis o odborné prohlídce kotelny včetně plynového zařízení 1 x za rok vyhl. 91/1993 Sb.
a vyhl. 85/87 Sb.
Protokol o periodickém seřízení plynových kotlů včetně emisí 1 x za rok
Protokol o kontrole a kalibraci detektorů úniku plynu 1 x za rok
Osvědčení o školení obsluhy plynového zařízení 1 x za 3 roky vyhl. 85/87 Sb
Osvědčení o školení obsluhy plynového kotle 1 x za 5 let vyhl. 85/87 Sb.
Pro tlakové zařízení (expanzní nádoba) je třeba:

Povinná dokumentace

Revizní kniha TNS ČSN 690012
Revizní zpráva o výchozí revizi ČSN 690012
Místní provozní řád ČSN 690012

Povinné kontroly, revize a školení

Revizní zpráva o provozní revizi 1x za rok ČSN 690012
Revizní zpráva o vnitřní prohlídce a zkoušce těsnosti nebo její ekvivalent 1x za 5 let ČSN 690012
Revizní zpráva o tlakové zkoušce 1x za 9 let ČSN 690012
Potvrzení o školení obsluhy tlakového zařízení 1 x za 3 roky ČSN 690012
 1. Dle vyhlášky 91 / 1993 Sb §16 je provozovatel kotelny na topný plyn povinen provádět 1 x za rok odbornou prohlídku kotelny. Odborně způsobilý pracovník se zaměří hlavně na:
  1. stav kotelny
  2. vnější a vnitřní stav kotle
  3. stav hořáků
  4. stav zabezpečovacího zařízení
  5. stav čerpadel
 2. O výsledku prohlídky sepíše zprávu s výčtem zjištěných závad, které je provozovatel povinen v určených termínech odstranit. Pracovník provádějící prohlídku nemusí být revizní technik, ale musí zařízení prokazatelně znát a ovládat.
 3. Dle vyhlášky 85 /1978 Sb. §4,7 je provozovatel povinen zajistit provádění provozních revizí plynového zařízení kotelny. Termíny revizí se stanoví podle stavu zařízení místních provozních zkušeností. Provozovatel je povinen stanovit harmonogram revizí min. na tři roky..
 4. Revizi může provádět pouze revizní technik s příslušnou kvalifikací a oprávněním. O výsledku revize je sepsána zpráva. Provozovatel je povinen odstranit závady ve stanovených termínech.
 5. Dle vyhlášky 85 /1978 Sb. §3 je provozovatel povinen zajistit provádění kontrol zařízení, při kterých se zjišťuje zda stav provozovaného zařízení odpovídá podmínkám bezpečnosti práce, požadavkům na vyhrazená technická zařízení a požadavkům požární ochrany.
 6. Kontrola zařízení se uskuteční 1 x za rok. O kontrole provede pověřený pracovník záznam do provozního deníku kotelny.
 7. Dle vyhlášky 91 / 1993 Sb. Musí obsluha plynových zařízení 1 x za pět let obnovit svoje osvědčení k obsluze kotlů a dle vyhlášky 85/1978 Sb. jednou za 3 roky obnovit svoje osvědčení k obsluze plynového zařízení

Povinnosti obsluhy

 1. dokonale znát a ovládat obsluhované zařízení
 2. znát a dodržovat bezpečnostní předpisy včetně předpisů uvedených v tomto místním provozním řádu
 3. vést záznamy v provozním deníku kotelny
 4. kontrolovat dodávku tepla do systému v návaznosti na venkovní teplotě
 5. kontrolovat provoz kotlů tak, aby byla dosažena předepsaná účinnost a povolený obsah škodlivých produktů hoření ve spalinách
 6. absolvovat předepsaná školení a lékařské prohlídky
 7. zúčastňovat se zkoušek, kontrol, prohlídek, revizí a údržby na obsluhovaném zařízení
 8. respektovat pokyny nadřízených, revizního technika a orgánu dozoru
 9. udržovat kotelnu a její zařízení v pořádku a čistotě
 10. nahlásit nadřízenému veškeré neobvyklé jevy, provozní problémy a vše zapisovat do provozního deníku
 11. v naléhavých případech odstavit spotřebiče z provozu a uzavřít hlavní uzávěr plynu
 12. provádět vizuální kontrolu zařízení
 13. sledovat provozní stav pomocí přístupných údajů řídící jednotky kotle, tlakoměrů a teploměrů
 14. odvzdušňovat systém vytápění a doplňovat do systému vodu
 15. zjišťovat a zapisovat spotřebu zemního plynu
 16. provádět drobnou údržbu
 17. kontrolovat koncentraci CO v ovzduší
 18. upozorňovat nadřízeného na nutnost provedení oprav, údržby a kontrol
 19. zapisovat veškeré kontroly, revize, prohlídky a opravy do provozního deníku

Povinnosti provozovatele

 1. zajistit provoz zařízení kotelny v souladu s provozním řádem
 2. provádět preventivní a provozní údržbu kotelen a kontroly činnosti topičů
 3. zajistit aby únikové cesty byly trvale volné a použitelné
 4. dohlížet na to, aby se v kotelnách nekonaly práce, které nesouvisí s jejich údržbou a provozem a zajistit aby se v nich nezdržovaly nepovolané osoby
 5. stanovit osobu odpovědnou za provoz zařízení
 6. zajistit obsluhu odborně vyškolenými pracovníky
 7. zajistit praktický zácvik, zkoušky a ověření znalostí topičů
 8. zajistit osobní ochranné pracovní prostředky, zajistit jejich řádnou údržbu a výměnu ve stanovených termínech, seznámit obsluhu s používáním těchto prostředků a jejich používání vyžadovat a kontrolovat
 9. zajišťovat pravidelné lékařské prohlídky topičů
 10. označit kotelnu a další plynová zařízení bezpečnostními tabulkami, dveře kotelny nápisem - "Plynová kotelna nepovolaným vstup zakázán", "Zákaz kouření a používání otevřeného ohně", tabulkou s označením provozovatele, jménem odpovědné osoby, telefonním kontaktem a místem uložením náhradních klíčů
 11. odstraňovat závady a nedostatky zjištěné při odborných prohlídkách kotelny a při revizích
 12. vést dokumentaci o vyhrazených plynových a tlakových zařízeních, provozní deník uschovat po dobu min. tří let

Montáže a konstrukce výměníkových stanic a zařízení pro efektivní využití odpadního tepla

Výstavba a opravy výměníkových stanic. Máme dlouholeté zkušenosti s výstavbou a opravami výměníkových stanic. Naše filosofie je, jednoduchost, spolehlivost, hospodárnost provozu a snadná obsluha a údržba. Nabízíme řešení, které usnadní plánovaný přechod z páry na horkovod. Tím Vaše případná neodkladná investice nebude znehodnocena. Používáme dlouhodobě osvědčené komponenty, např. spirálové výměníky nebo deskové výměníky Swep, kulové kohouty Simemens s havarijní funkcí, čerpadla Willo nebo Grundfos.oprava vyměníku
oprava výměníku

montáž výměníku
montáž výměníku

Montáže předizolovaných rozvodů tepla v oceli Izo nebo plastu IZOPLUS UPONOR RAUPEX REHAU pro teplovody mezi objekty o výkonech 50 – 1000 kW. Rozvody tepla v předizolovaných plastových trubkách mají řadu výhod proti klasickým ocelovým trubkám. Například rychlá montáž lisováním, kvalitní, tepelná izolace, odpadají problémy s dilatacemi vedení, menší odpor proudění, nekoroduje, menší počet spojů, dlouhá životnost. Tím bývá pro Vás tato volba jednoznačně výhodná.Libavá pokládka
Libavá pokládka

předizolované potrubí
předizolované potrubí

rozvody tepla - předizolovaný plast
rozvody tepla - předizolovaný plast

rozvody
rozvody tepla

Montujeme plynové kotle všech výkonů a provedení. Upřednostňujeme kvalitní a úsporné kotle za výhodné ceny od spolehlivých dodavatelů např. BAXI nebo VIADRUS . Navrhneme a vyměníme Vám starý neekonomický kotel za nový, výrazně úspornější a poradíme vám jak ho hospodárně provozovat.Montáž plynového kotle
Montáž plynového kotle

Montujeme plynové spotřebiče v bytech a provozovnách. Např. plynové varné desky, sporáky, hořáky k sušičkám, průtokové ohřívače, plynová topidla a pod.
Montujeme jak domovní tak průmyslové plynovody ve všech povolených materiálech.
Montujeme do vodárenských rozvodů redukční ventily, vodoměry, vyměňujeme poškozené části potrubí nebo nefunkční uzavírací armatury.

Zapojení filtrů plaveckého bazénu je provedeno z trubek PE spojovaného lepením. Jsou napojeny pískové filtry a cirkulační čerpadla.zapojení filtrace bazénu
zapojení filtrace bazénu